Награды


Concursul republican „Cel mai bun elev inovator”, ediția a VII-a

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI
MINISTERUL EDUCAȚIEI AL RM
AGENȚIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
AGENȚIA PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ
UNIVERSITATEA ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

anunță Concursul republican
„CEL MAI BUN ELEV INOVATOR”,
ediția a VII-a

Scopul concursului este susținerea și stimularea ideilor inovaționale și creative ale elevilor.
Cîștigătorii vor beneficia de premii bănești:
• 1 premiu în valoare de 3000 lei pentru locul I;
• 2 premii a cîte 2000 lei pentru locul II;
• 3 premii a cîte 1000 lei pentru locul III;
Deasemenea, vor fi acordate 8 premii speciale a cîte 500 lei fiecare și diplome de mențiune.
Pentru participarea la concurs sunt invitați toți elevii instituțiilor de învățămint din Republica Moldova.
Data limită de prezentare a dosarelor - 30 aprilie 2014, ora 17.00.
Dosarele pe suport de hîrtie și în formă electronică vor fi expediate la adresa : MD-2028, mun. Chișinău, str. Miorița 5, bir. 409; e-mail: [email protected] sau [email protected]

Nominalizarea cîștigătorilor va avea loc la data de 17 mai 2014, în incinta Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei.

Regulamentul cu privire la organizarea concursului “Cel mai bun elev inovator”, ediția a VII-a poate fi accesat AICI.

Informații suplimentare – la tel.: 0-22-88-25-65, 88-25-66 sau 88-25-60

Nota: La evenimentul de nominalizare a cîștigătorilor Concursului ”Cel mai bun elev inovator”, vor beneficia de diplome și premii speciale cei mai activi participanți la procesul inovativ în sistemul de învățămînt școlar: cele mai active raioane, cele mai active licee; vor fi acordate premii pentru creativitate, originalitate, capacitate inovativă, etc.