Награды


Concursul pentru decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2012

În conformitate cu Hotărîrea CSȘDT nr. 190 din 27 septembrie 2012 Academia de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul pentru decernarea premiilor AȘM pentru anul 2012 la următoarele nominalizări:

1. Savantul Anului – o nominalizare;

2. Tînărul Savant al Anului – o nominalizare;

3. Pentru realizări științifice valoroase ale savanților:

  • trei nominalizări pentru Secția de Științe ale Naturii și Vieții;
  • două nominalizări pentru Secția de Științe Exacte și Economice;
  • o nominalizare pentru Secția de Științe Socio-Umaniste.

4. Pentru realizări științifice valoroase ale tinerilor savanți:

  • trei nominalizări pentru Secția de Științe ale Naturii și Vieții;
  • două nominalizări pentru Secția de Științe Exacte și Economice;
  • o nominalizare pentru Secția de Științe Socio-Umaniste.

Concursul este deschis pentru participarea savanţilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării care activează pe teritoriul Republicii Moldova. Prioritate se acordă realizărilor remarcabile care au un impact pozitiv asupra dezvoltării ştiinţei şi economiei naţionale şi contribuie la soluţionarea problemelor ce ţin de necesităţile curente ale societăţii.

Dosarele şi cererile de participare la concursul pentru decernarea premiilor AȘM se prezintă pe adresa: bd. Ştefan cel Mare, nr. 1, mun. Chişinău (bir. 322), în conformitate cu Regulamentul cu privire la decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea CSȘDT nr. 184 din 27 septembrie 2012.

Autoevaluarea candidaților la concursul pentru decernarea premiilor AȘM se va efectua în conformitate cu indicatorii și punctajul aprobați prin Hotărîrea CSȘDT nr. 28 din 23 februarie 2012 „Cu privire la indicatorii de performanță recomandați pentru evaluarea rezultatelor cercetării științifice pe domenii”.

Termenul-limită de prezentare a cererilor şi dosarelor – 1 noiembrie 2012.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării (tel. 022 27 23 37, 022 27 07 87) şi în documentele anexate.