Awards


Sesiunea a VI-a a Consiliului pentru Editarea de Carte de pe lângă AIAŞ și concursul “Cartea ştiinţifică-2012”

În perioada 03 - 05 octombrie 2012, la Chişinău, Republica Moldova, va avea loc Sesiunea a VI-a a Consiliului pentru Editarea de Carte de pe lângă Asociaţia Internaţională a Academiilor de Ştiinţe şi Conferinţa ştiinţifică internaţională „Editarea cărţii ştiinţifice şi problemele culturii cărţii în spaţiul C.S.I., dedicate aniversării a 285-a de la înfiinţarea Primei Tipografii Academice din Sankt-Petersburg şi aniversării a 85-a de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe din Moldova”.

Consiliul pentru Editarea de Carte a fost creat în 2006 pe lângă Asociaţia Internaţională a Academiilor de Ştiinţe la iniţiativa acad. B.E. PATON, preşedintele A.I.A.Ş., preşedinte al Academiei de Ştiinţe din Ucraina. Întrunirile anterioare ale Consiliului au avut loc la Moscova, Kiev şi Minsk.

În cadrul Sesiunii se va desfăşura concursul “Cartea ştiinţifică-2012”. Regulamentul concursului: Data limită de prezentare a cărţilor şi a adnotărilor, conform modelului, este 15 mai 2012. Lucrările înaintate pentru participare la concurs urmează să fie coordonate cu dl dr. ing. Gh. PRINI, membru al Consiliului pentru Editarea de Carte de pe lângă Asociaţia Internaţională a Academiilor de Ştiinţe. Tel: 022 739616, 022 733540

Din Programul Sesiunii:

03 octombrie, miercuri Şedinţa juriului concursului „Cartea ştiinţifică-2012”
(Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a A.Ş.M., 
str. Academiei, 5)
04 octombrie, joi

Sesiunea a VI-a a Consiliului pentru Editarea de Carte 
de pe lângă Asociaţia Internaţională a Academiilor de Ştiinţe
(Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a A.Ş.M., 
str. Academiei, 5)

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Editarea cărţii ştiinţifice 
şi problemele culturii cărţii în spaţiul C.S.I.”
(Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a A.Ş.M., 
str. Academiei, 5)

05 octombrie, vineri Sesiunea de închidere:
- premierea învingătorilor concursului “Cartea ştiinţifică-2012”;
- donaţie de carte Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a A.Ş.M
(Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a A.Ş.M., 
str. Academiei, 5)

 Evenimentul este organizat de către Consiliul pentru Editarea de Carte de pe lângă Asociaţia Internaţională a Academiilor de Ştiinţe în colaborare cu Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Ştiinţa” a A.Ş.M. şi Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a A.Ş.M, sub patronajul A.Ş.M.

 

 Comitetul de organizare:

DUCA Gheorghe Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician (preşedinte al Comitetului)
CORBU Haralambie Preşedinte al Consiliului ştiinţific editorial
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician 
VASILIEV V.I.  Preşedinte al Consiliului pentru Editarea de Carte de pe lângă A.I.A.Ş., Moscova, 
mem. cor. al A.Ş. din Rusia
ŞLAPAC Mariana  Vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat 
RUSNAC Gheorghe  Vicepreşedinte al Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică, academician
POSTICĂ Gheorghe Viceministru al culturii, doctor habilitat
GUCEAC Ion Secretar ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat
KULIKOVSKI Lidia Director al Bibliotecii municipale „B.P. Hasdeu”, Chişinău, doctor
RĂU Alexe Director al Bibliotecii Naţionale al RM 
PRINI Gheorghe  Director al Întreprinderii Editorial-Poligrafice „Ştiinţa”, doctor inginer
HANGANU Aurelia Director al Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a A.Ş.M., doctor
MOZDAKOV A. Iu. Secratarul ştiinţific al Consiliului pentru Editarea de Carte de pe lângă A.I.A.Ş., Moscova, doctor

 
Informaţii suplimentare:

Chişinău:
Larisa ILUŢA, consilier editorial, Î.E.P. „Ştiinţa”, secretarul Sesiunii din partea Î.E.P. „Ştiinţa”.
+ (373) 22 73-35-40
+ (373) 22 73-96-16
e-mail: [email protected]

Moscova:
Ecaterina FERIABNIKOVA, specialist principal, „Наука”, secretarul Sesiunii din partea Consiliului pentru Editarea de Carte de pe lângă A.I.A.Ş.
тел/факс: + 7 (495) 334-73-91
e-mail: [email protected]