Награды


Concursul pentru Premiul „Pârghia lui Arhimede”

Academia de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul pentru Premiul „Pârghia lui Arhimede”pe anul 2010Concursul anual pentru Premiul „Pârghia lui Arhimede” este organizat anual în scopul aprecierii şi stimulării activităţii reprezentanţilor mass-media privind reflectarea tematicii ştiinţifice, promovării realizărilor cercetătorilor din ţară sub semnul relansării economiei naţionale şi constituirii societăţii bazate pe cunoaştere, integrarea în spaţiul internaţional de cercetare.
La concurs pot participa reprezentanţii mass-media, care s-au distins prin contribuţia lor la prezentarea în mijloacele de informare în masă a realizărilor ştiinţifice, reformei din sfera ştiinţei şi inovării, a problemelor existente în domeniu, a manifestărilor ştiinţifice din cadrul A.Ş.M.
Au fost instituite 12 premii a câte 2000 de lei fiecare pentru cei mai activi jurnalişti în reflectarea tematicii ştiinţifice.
Dosarele de participare la concurs (cererea, materialele publicate, difuzate în mijloacele de informare în masă în anul 2010) se prezintă până 10 decembrie curent la Centrul Media al AŞM (bd. Ştefan cel Mare, 1, et. III, biroul 325), în conformitate cu Regulamentul cu privire la decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede”.