Награды


Premii AŞM 2010

Academia de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursurile pe anul 2010 

I. Concursul naţional de susţinere a ştiinţei şi inovării în Republica Moldova „Savantul anului” şi „Tînărul savant al anului”

Concursul naţional de susţinere a ştiinţei  şi inovării în Republica Moldova se organizează anual în scopul sporirii eficacităţii şi competitivităţii activităţii de cercetare-dezvoltare, popularizării şi stimulării activităţii ştiinţifice în Republica Moldova în vederea utilizării în practică a rezultatelor ştiinţifice şi atragerii investitorilor străini şi autohtoni la valorificarea realizărilor din sfera ştiinţei şi inovării.
Concursul este deschis pentru participarea savanţilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării care activează pe teritoriul Republicii Moldova.
Prioritate se acordă realizărilor remarcabile care au un impact pozitiv asupra dezvoltării ştiinţei şi economiei naţionale şi contribuie la soluţionarea  rezolvării problemelor ce ţin de necesităţile curente ale societăţii.
 

Dosarele şi cererile de participare la concursul pentru premiul „Savantul Anului" şi „Tînărul savant al anului” se prezintă pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 1, bir. 327 în conformitate cuRegulamentul cu privire la Concursul naţional de susţinere a ştiinţei şi inovării în Republica Moldova „Savantul anului” şi „Tînărul savant al anului”.
 

Termenul-limită de prezentare a dosarelor şi cererilor - 1 decembrie 2010.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării (tel. 27 45 00).
 

II. Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru realizări ştiinţifice valoroase

În scopul aprecierii şi stimulării activităţii oamenilor de ştiinţă Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul la Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate proeminente în domeniul cercetărilor ştiinţifice, descoperiri şi invenţii de valoare pentru ştiinţă şi practică.
 

Se decernează şase premii, dintre care:
Secţia de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii –   3 premii;
Secţia de Ştiinţe Exacte şi Economice – 2 premii
Secţia de Ştiinţe Socio-Umaniste  –        1 premiu
Dosarele şi cererile de participare la concursul pentru Premiul AŞM se prezintă la secţiile de ştiinţe respective ale Academiei de Ştiinţe. în conformitate cuRegulamentul cu privire la decernarea Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru realizări şiinţifice valoroase 
 

Termenul-limită de prezentare a dosarelor şi cererilor - 1 decembrie 2010

Informaţii suplimentare se pot obţine la  secţiile de ştiinţe respective  (Secţia de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii – tel. 23 28 74; Secţia de  Ştiinţe Exacte şi Economice – tel. 27 24 00; Secţia de Ştiinţe Umanistice – tel. 27 21 07) şi la Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării – tel. 27 45 00.

III. Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei  pentru realizări ştiinţifice ale tinerilor cercetători

În scopul susţinerii şi stimulării activităţii tinerilor savanţi Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul la Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate proeminente în domeniul cercetărilor ştiinţifice, descoperiri şi invenţii de valoare pentru ştiinţă şi practică.
 

Se decernează şase premii dintre care:
Secţia de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii –   3 premii;
Secţia de Ştiinţe Exacte şi Economice – 2 premii
Secţia de Ştiinţe Socio-Umaniste  –        1 premiu

Dosarele şi cererile de participare la concursul pentru Premiul AŞM se prezintă la secţiile de ştiinţe respective ale Academiei de Ştiinţe în conformitate cu Regulamentul cu privire la decernarea Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru realizări  ştiinţifice ale tinerilor cercetători.

Termenul-limită de prezentare a dosarelor şi cererilor - 1 decembrie 2010.

Informaţii suplimentare se pot obţine la  secţiile de ştiinţe respective  (Secţia de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii – tel. 23 28 74; Secţia de  Ştiinţe Exacte şi Economice – tel. 27 24 00; Secţia de Ştiinţe Umanistice – tel. 27 21 07) şi la Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării – tel. 27 45 00.


 Comisia pentru evaluarea dosarelor prezentate la Concursul naţional de susţinere a ştiinţei şi inovării „Savantul anului” şi la Concursul realizărilor ştiinţifice valoroase pentru Premiul AŞM, ediţia 2010