Награды


Concursul pentru Premiul municipal pentru tineret în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii şi artelor, ediţia 2010

Direcţia generală educaţie, tineret şi sport (DGETS) a Consiliului municipal Chişinău anunţă demararea concursului pentru Premiul municipal pentru tineret în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii şi artelor, ediţia 2010.

La concurs pot participa tineri cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani inclusiv, precum şi colectivele de autori (nu mai mult de cinci persoane) cu capacităţi native, spirite inovatoare şi performanţe deosebite.

Dreptul de a înainta lucrări şi candidaţi pentru participare la concurs se oferă organelor de conducere ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, consiliilor tinerilor savanţi din cadrul instituţiilor de cercetări ştiinţifice, uniunilor de creaţie, instituţiilor de învăţământ superior, ziarelor şi revistelor de profil, organizaţiilor neguvernamentale de tineret, secţiilor pentru problemele tineretului şi sportului din cadrul administraţiei publice locale.

Dosarele (CV-ul, analiza lucrărilor, recenzii, alte informaţii despre lucrările şi candidaţii propuşi pentru participare la concurs) urmează să fie prezentate (în 2 exemplare, în formă electronică) la secţia educaţie şi tineret a DGETS, pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99, bir. 14, tel. 222-740.

Data limită de prezentare a dosarelor este de 01 octombrie 2010.

Cererile înaintate mai târziu de termenul limită nu se admit la concurs.

Regulamentul cu privire la desfăşurarea concursului poate fi accesat pe site-ul DGETS www.chisinauedu.md.

Telefon de contact: 222-740.