Награды


Concursul "Topul inovaţiilor 2009", ediţia 2

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
AGENŢIA PENTRU INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
AGENŢIA PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

anunţă concursul

„Topul inovaţiilor 2009”, ediţia 2

Obiectivul concursului este identificarea şi stimularea domeniului de cercetare şi inovare, evidenţa celor mai originale proiecte inovative ale a.2009.

La concurs pot participa companii, grupe de cercetători, savanţi .

În procesul de selectare vor fi identificate cele mai valoroase 10 inovaţii din anul 2009, care vor fi nominalizate cu diplome de menţiune şi premii.

Dosarele de participare la concurs sînt acceptate pînă la data de 23 noiembrie 2009 la adresa: mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 1, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, bir. 433, 446, precum şi prin e-mail: [email protected].

Condiţiile de participare şi modul de pregătire a dosarelor sunt stipulate în Regulamentul cu privire la organizarea Concursului, care poate fi accesat la: www.aitt.md, Compartimentul „Concursuri”.

Relaţii suplimentare la tel.: 54 63 75; 27 45 23