Contests and grants


ASM & STCU lansează apelul de concurs al proiectelor în cadrul Programului „INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE”

 În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 între Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU),  aangajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a susţine progresul în sfera cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova se lansează apelul de concurs al proiectelor în cadrul programului „Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare” pentru următoarele direcţii strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării:

1.      Materiale, tehnologii şi produse inovative
2.      Eficienţă, energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie
3.      Sănătate şi biomedicină
4.      Biotehnologie
5.      Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii
Scopul este contribuirea la valorificarea şi dezvoltarea durabilă a potenţialului tehnico-ştiinţific din Republica Moldova, extinderea relaţiilor de colaborare la nivel internaţional, aprofundarea rolului ştiinţei şi inovării în societate şi promovarea acestora în calitate de priorităţi naţionale. Un criteriu esenţial de eligibilitate este demonstrarea participării în programele internaţionale şi europene, în special Programul Cadru pentru Cercetare şi Inovare ORIZONT 2020. Condiţiile şi graficul competiţiei se anexează.
 
Proiectele se prezintă la
Oficiul din Republica Moldova al STCU:
Bd. Stefan cel Mare 1, of. 434
Tel. + (373 22) 54 69 33; 0 691 72 668
E-mail: [email protected]
 
 
Ghid de aplicare