Проекты и гранты


Apel de concurs pentru anul 2017: Creşterea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020 prin susţinerea mobilităţii cercetătorilor

 Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) lanseazăApelul de concurs pentru susţinerea mobilităţii cercetătorilor şi experţilor din Republica Moldova pentru a contribui la creşterea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020, în conformitate cu prevederile Programului RESINFRA „Facilitarea participării Republicii Moldova în programele UE de cercetare şi dezvoltare tehnologică (RESINFRA)”, aprobat prin Hotărârea nr. 12 din 12 ianuarie 2017 al Consilului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Scopul concursului este de a contribui la fortificarea capacităţilor cercetătorilor ştiinţifici şi experţilor din Republica Moldova privind participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020 (H2020) prin susţinerea vizitelor de scurtă durată în instituţiile şi organizaţiile din sferă cercetare-dezvoltare din ţările Membre şi Asociate ale Uniunii Europene.
Concursul este anunţat pentru toate domeniile de cercetare.
În cadrul acestui concurs pot fi susţinute vizitele de scurtă durată pentru următoarele tipuri de acţiuni:
1)      Evenimentele de brockerage/ networking pentru promovarea rezultatelor ştiinţifice autohtone şi dezvoltarea parteneriatelor pentru participarea în apelurile Programului ORIZONT 2020;
2)      Întruniri de iniţiere a proiectelor Programului ORIZONT 2020/ H2020 (Preparatory Meetings) pentru participarea la elaborarea propunerilor de proiecte şi crearea consorţiurilor în cadrul Programului ORIZONT 2020.
La Apelul de concurs pentru susţinerea mobilităţii cercetătorilor pot apelacercetătorii, aspiranţi la performanţele ştiinţifice în domeniile avansate ale ştiinţei, bine precizate, şi care activează in cadrulorganizatiilor din sferă ştiinţei şi inovării din Republica Moldova, precum şi reprezentanţi din mediul de afaceri, organizaţii nonguvernamentale, etc.Concomitent la unul şi acelaşi eveniment poate participa doar o singură persoană din partea unei instituţii din sectorul CDI.
Aplicanţii prezintă propunerile de proiect la Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM, în conformitate cu cerinţele şi condiţiile de participare stipulate în prezentul Apel.
Costul unui proiect nu va depăşi suma de 25 de mii lei pentru o perioada de pînă la 5 zile, inclusiv zilele de plecare-sosire. Fiecare zi de deplasare trebuie să fie justificată şi confirmată prin scrisoare de invitaţie şi agenda completă a evenimentului.
Cheltuielile de deplasare vor fi acoperite conform Hot.Guv.RM Nr.5 din 10.01.2012, care includ: ticket tur-retur (Economy Class, procurat la agenţia contractată de AŞM), cazare, diurna, asigurare medicală, transportul urban public: aeroport-hotel-aeroport pînă la locul desfăşurării evenimentului.
Propunerile pot fi înaintate începînd cu 31 martie 2017 cu cel puțin trei săptămîni pînă la data desfășurării evenimentului. 
Perioada realizării vizitelor de scurtă durată – pînă la 20 decembrie, 2017.
Înaintarea propunerii
Cercetătorii din RM  urmează să înainteze  propunerile de proiecte cu 30 de zile înainte de deplasare în modul următor:
- Versiunea electonică a propunerii trebuie depusă pe adresa e-mail: [email protected], [email protected] ;
- Două exemplare pe suport de hîrtie semnate, în original în limba română şi engleză trebuie prezentate la adresa:
Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM
Bd. Ştefan cel Mare 1, biroul 433
Tel: 022 274534;
 

Aceasta activitate este desfăşurată în conformitate cu Hot. CSȘDT Nr.12 din 12.01.2017 și Decizia Consiliului de Administrare a implementării Programului RESINFRA din data de 30.01.2017.

 

Formular de aplicare