Проекты и гранты


Concurs pentru alegerea membrilor corespondenți și membrilor titulari ai Academiei de Științe

Academia de Științe a Moldovei, în conformitate cu Hotărârea CSȘDT nr. 70 din 6 martie 2017, anunță concurs pentru alegerea membrilor corespondenți și membrilor titulari ai Academiei de Științe la următoarele specialități:

Membri corespondenți: 121. 01 Bazele teoretice ale informaticii; 143.01 Chimie organică; 165.02 Zoologie; 153.05 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie; 251.02 Ingineria compozitelor și materialelor hibride; 323.01 Stomatologie; 521.03 Economie și management în domeniul de activitate; 561.01 Teoria, metodologia politologiei; instituții și procese politice; 551.01 Teoria generală a dreptului; 531.01 Teoria generală a educației; 653.01 Muzicologie (creație); 611.02 Istoria românilor.

Membri titulari: 145.01 Chimie ecologică; 251.07 Ingineria nanomaterialelor și nanoproduselor; 321.13 Chirurgie; 552.01 Drept constituțional; 622.01 Literatura Română (creație).

Dreptul de a propune candidaturi pentru alegerile în calitate de membru titular și membru corespondent, conform specialităților anunțate, îl au consiliile științifice ale organizațiilor din sfera științei și inovării, senatele instituțiilor de învățământ superior și de cultură, membrii titulari și membrii corespondenți ai AŞM.

Fiecare organizație și membru titular al Academiei de Științe poate să recomande doar o singură candidatură la o specialitate.

Înaintarea candidaturilor de către organele colegiale se efectuează prin vot secret cu o majoritate de voturi.

Membrii titulari recomandă candidaturi, de regulă, la specialitățile de profilul Secției de Științe din care este parte, sau la specialitățile adiacente ale altor secții.

Pentru alegerea membrilor titulari ai AŞM din domeniul creației se consideră în calitate de condiție obligatorie pentru a fi îndeplinită de către candidați următorul criteriu: „Contribuții de mare importanță în domeniul culturii: opere remarcabile literare/artistice, capodopere muzicale, de arte plastice, de arte aplicate, participare activă la expoziții naționale și internaționale etc. (pentru candidații din domeniul literaturii, culturi și artelor)”.

Candidatul recomandat pentru alegerile în calitate de membru titular sau membru corespondent prezintă, în termen de o lună din ziua publicării anunțului, la Secția Resurse Umane a CSŞDT următoarele documente:

- cerere de participare la concursul de alegere;
- recomandarea argumentată a organizațiilor și/sau a personalităților specificate în p.12, autentificată în modul stabilit;
- curriculum vitae;
- fișa personală de evidență a cadrelor;
- referința amplă privind activitatea științifică;
- lista lucrărilor publicate și, după caz, a brevetelor editate;
- cele mai semnificative lucrări editate;
- două fotografii color (4,5x6 cm).

Termenul de prezentare a actelor – de la 10 martie până la 10 aprilie 2017, perfectate în conformitate cu Regulamentul și Criteriile pentru alegerea membrilor corespondenți și a membrilor titulari ai AŞM.

Informații suplimentare – 022 27 03 39

Comisia de concurs