Проекты и гранты


Apelul de concurs in cadrul Programului JPI-WaterWorks2015 ERA-NET Cofund ”Managementul Sustenabil a Resurselor de Apă în agricultură, silvicultură și acvaculturii de apă dulce”

2016-02-15
imagine

 Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Propiecte Internaționale al AȘM lansează Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare, în cadrul Inițiativei Uniunii Europene pentru Programare Comună în domeniul apelor: “Water Challenges for a Changing World” Joint Programming Initiative (JPI), și proiectului JPI-WaterWorks2015 ERA-NET Cofund „Sustainable Management of Water Resources in Agriculture, Forestry and Freshwater Aquaculture Sectors”/ ”Managementul Sustenabil a Resurselor de Apă în agricultură, silvicultură și acvaculturii de apă dulce”, la care AȘM face parte, pe lîngă 18de parteneri din sfera cercetare-inovare din 16 ţări (Lista ţărilor este în Apelul de concurs).

Scopul Apelului este de a susţine proiecte de cercetare care vizează dezvoltarea de noi concepte, evaluarea riscurilor, atingerea eficienţei costurilor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, contibuind astfel la abordarea provocărilor europene din domeniul apelor. Tema Apelului acoperă parțial temele prioritare descrise în agenda de cercetare și inovare strategică (SRIA) a Inițiativei Uniunii Europene pentru Programare Comună ”Water JPI” și în Agenda strategică de cercetare din FACCE JPI.
 
Domeniile de aplicare al cererii comune  trebuie să vizeze:
 
- Creșterea eficienței utilizării apei în agricultură, silvicultură și pescuit intern;
 
- Monitorizarea solului şi impactul poluării apei şi reducerea lor;
 
- Dezvoltarea căii mai integrate a problemelor calităţii apei pentru o dezvoltare durabilă.
 
- Propunerile se vor  concentra pe apă de tranziție; cele privind sistemele marine nu vor fi eligibile.
 
- Sectorul forestrier este de asemenea în domeniul de aplicare al cererii, ca urmare a interesului unui număr impunător al agențiilor de finanțare în acest subiect.
 
- Apelul nu va fi restricţionat  nici pentru  sistemele de irigare. Sistemele alimentate cu apă de ploaie va fi la fel acceptate.
În plus la realizarea agendelor de cercetare și inovare respective, propunerile trebuie să demonstreze clar valoare Europeană / Internaţională și potențialul de excelență științifică și /sau tehnologică.
 
Echipele de cercetare care vor aplica pentru finanţare se vor supune criteriilor de eligibilitate naţionale, specifice ţărilor din care fac parte. La concurs pot participa doar echipe de cercetare din organizaţii de cercetare acreditate (universităţi, institute de cercetare,etc.) acreditate în domeniul ştiinţei. Fiecare consorţiu trebuie să cuprindă cel puţin 3 echipe de cercetare, din minimum 3 ţări participante la apel meţionate mai sus.
 
Apelul de concurs multilateral va fi lansat pe data de 15 februarie 2016.
 
Depunerea propunerilor de proiecte se va face în 2 etape
 
Termenul-limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte (conceptului)  este 19 aprilie 2016, iar termenul-limită pentru depunrea propunerilor de proiecte este 15 septembrie 2016
 
Notificarea aplicanţilor privind rezultatele asupra propunerilor de proiect va fi în noiembrie 2016.
 
Începutul finanţării proiectelor va fi din martie-aprilie 2017.
 
Informaţia mai detaliata este în  documentul oficial al apelului  de concurs,  care urmează a fi publicat suplimentar pe site-urile: http://cpi.asm.md/?page_id=6669&lang=en  și  http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=202&Itemid=682 .
 
Telefon de contact: 022 274534, 022 271671.