Проекты и гранты


Concurs multilateral de proiecte pentru ţările din regiunea Dunării „Crearea şi dezvoltarea reţelelor în domeniul cercetării şi dezvoltării cu parteneri din regiunea Dunării”

Concursul a fost lansat la data de 24 iunie 2015, termen-limită de depunere: 18 septembrie 2015

Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă lansarea concursului regional multilateral de proiecte „Crearea şi dezvoltarea reţelelor în domeniul cercetării şi dezvoltării cu parteneri din regiunea Dunării”.

Scopul apelului este de a susţine universităţile şi instituţiile de cercetare din Molodva în stabilirea reţelelor de colaborare cu cercetătorii din ţările regiunii Dunării în vederea dezvoltării proiectelor comune şi strategiilor de cooperare.

Proiectele vor aborda cele mai importante compartimente ale Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării şi vor viza, în special, domeniile:

  • mediu;
  • energie;
  • sănătate;
  • nutriţie;
  • securitate;
  • technologii de comunicare.

Parteneriat eligibil

Pentru a fi considerat eligibil, un parteneriat trebuie să fie format din minim 3 parteneri stabiliţi în ţările regiunii Dunării, după cum urmează:
- un partener din Germania, în mod obligatoriu suplimentar, cel puţin un partener
- dintr-o ţară în amonte: Austria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Slovacia, Slovenia şi cel puţin un partener
- dintr-o ţară în aval: Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Ucraina.

Organizaţii eligibile pentru participare în Republica Moldova sunt instituţiile acreditate. http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-parlament/institution-accreditation/

Aspecte financiare

Perioada de finanţare constă din 2 faze, de pînă la 12 luni fiecare. Astfel, finanţarea pentru prima fază va acoperi activităţi ce ţin de stabilirea şi dezvoltarea reţelelor, iar a doua fază, pentru iniţierea de proiecte în domeniul cercetării-dezvoltării.

Bugetul pentru insituţiile din Moldova nu va depăşi 20 000 euro/proiect pe parcursul a 24 de luni şi va acoperi cheltuielile în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

Cheltuieli eligibile pentru instituţiile din Moldova:
• Călătorii tur-retur în ţările regiunii Dunării. Pentru şederea în Germania, diurna va fi acoperită de partea germană şi va constitui 104 euro/zi.
• Ateliere de lucru în Moldova organizate în comun cu partenerii implicaţi sau care au scopul de a deschide un nou potenţial de cooperare va primi finanţare în confrmitate cu legislaţia naţională.
• Cheltuieli de personal pentru participanţii din Moldova pot fi acoperite în cazuri bine-justificate.

Depunerea proiectelor se va efectua în 2 etape

I. Conceptul proiectului (în engleză şi rezumat în germană) se va depune on-line (http://www.ptoutline.de/IWINDORplus) pînă la data de 18 septembrie 2015, ora 12.00, ora Germaniei. Structura conceptului poate fi găsită în anexă.

II. Propunerea de proiect se va depune ca urmare a evaluării pozitive a conceptului. Detalii tehnice, precum şi termenul de depunere vor fi anunţate adiţional.

Proiectele evaluate pozitiv urmează a fi demarate la finele primulului trimestru al anului 2016.

Detalii cu privire la apel gasiţi accesînd link-ul: http://internationales-buero.de/en/7297.php

Pentru informaţii suplimentare privind Apelul de concurs, Vă puteți adresa la Centrul Proiecte Internaţionale.

Telefon de contact: +373 22 274534; +373 22 271671