Проекты и гранты


Creşterea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020 prin susţinerea mobilităţii cercetătorilor

Apel de concurs pentru anul 2015

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) lansează Apelul de concurs pentru susţinerea mobilităţii cercetătorilor şi experţilor din Republica Moldova pentru a contribui la creşterea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020, în conformitate cu prevederile Contractului de Grant Nr. 2014/ 346-992 al Comisiei Europene "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-invovare ORIZONT 2020", semnat pe data de 24.09.2014.

Scopul concursului este de a contribui la fortificarea capacităţilor cercetătorilor ştiinţifici şi experţilor din Republica Moldova privind participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020 (H2020) prin susţinerea vizitelor de scurtă durată în instituţiile şi organizaţiile din sferă cercetare-dezvoltare din ţările Membre şi Asociate ale Uniunii Europene.

Concursul este anunţat pe toate domeniile de cercetare.

În cadrul acestui concurs pot fi susţinute vizitele de scurtă durată pentru următoarele tipuri de acţiuni:

  1. Evenimentele de brockerage/ networking pentru promovarea rezultatelor ştiinţifice autohtone şi dezvoltarea parteneriatelor pentru participarea în apelurile Programului ORIZONT 2020;
  2. Oficiul Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie de pe lîngă Uniunea Europeană (MOST) pentru stabilirea contactelor de dezvoltare a cooperării în domeniul cercetare-dezvoltare la nivel european pentru participarea în apelurile Programului ORIZONT 2020;
  3. Întruniri de iniţiere a proiectelor Programului ORIZONT 2020 pentru a participa la elaborarea propunerilor de proiecte şi crearea consorţiumurilor în cadrul Programului ORIZONT 2020.

Luînd în consideraţie faptul, că Republica Moldova, începînd cu 1 ianuarie 2014, este ţară asociată la Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT 2020, prioritatea va fi acordată aplicanţilor, care vor demonstra:

  • experienţa participării în Programele cadru ale UE: Programul cadru 7 (PC7) şi H2020;
  • capacitatea de a contribui la consolidarea echipelor de cercetare din Moldova din cadrul diferitor instituţii din sectorul cercetare-inovare pentru participarea în comun la apelurile Programului ORIZONT 2020;
  • posibilitatea elaborării unei propuneri de proiect la concursurile anunţate de Programul ORIZONT 2020.

Propunerile pot fi înaintate începînd cu 01.01 2015 pînă la 30.10.2015, cu 30 de zile înainte de deplasare la adresa: Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM, Bd. Ştefan cel Mare 1, biroul 433

Tel: 022 274534, 022 271671

FORMULAR DE APLICARE