Proiecte şi granturi


Concurs multilateral de proiecte de cercetare în cadrul proiectului ERA.Net. RUS PLUS

Centrul Proiecte Internaționale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează Concursul multilateral în cadrul proiectului ERA.Net RUS Plus.

Concursul este inițiat în baza Acordului de colaborare FP7-INCO-2013-3 nr.609556, semnat de Academia de Ştiinţe a Moldovei la 12.08,2013 împreună cu alţi 20 de parteneri din sfera cercetare-inovare din 13 ţări (Austria, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Latvia, Polonia, România, Federaţia Rusă, Slovacia, Elveţia şi Turcia).

Scopul proiectului este de a contibui la iniţierea şi dezvoltarea colaborării ştiinţifice şi crearea unor mecanisme stabile pentru finanţarea unor proiecte comune de cercetare-inovare între cercetătorii ştiinţifici din Republica Moldova şi din statele membre sau asociate ale Uniunii Europene, precum și din Federaţia Rusă, prin lansarea Concursului unic comun în domeniul ştiinţei şi tehnologiei pe următoarele direcții:

  1. Nanotehnologii
  2. Mediu/Schimbări Climatice
  3. Sănătate
  4. Ştiinţe Sociale şi Umanistice

Concursul se va desfăşura în două etape.

În prima etapă data limită de înaintare a Conceptelor de proiect este 25 septembrie 2014.

Autorii proiectelor selectate în urma primei etape, vor fi invitați să depună proiectele complete.

Durata implementării unui proiect va varia între 24 şi 30 de luni.

Foarte important!

Consorţiul de bază al fiecărui proiect trebuie să includă minimum trei parteneri din diferite ţări specificate mai sus. Participarea unui partener eligibil pentru finanţare din Federaţia Rusă este obligatorie.

Informaţiile mai detaliate privind Apelul de concurs se anexează.

Pentru informaţii suplimentare privind Apelul de concurs Vă puteți adresa la Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Telefon de contact – 022274534, 022271671, 022274534

Mai multă informaţie gasiţi accesînd următorul link: http://www.eranet-rus.eu/en/196.php