Проекты и гранты


Concurs comun de proiecte de cercetare pentru mobilitate: Academia de Stiinte a Moldovei (AȘM) – Consiliul National pentru Cercetare din Italia (CNCI)

Conform Hotărârii nr.124 al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AȘM din 02 iunie 2014 „Cu privire la anunțarea concursului comun de proiecte de cercetare pentru mobilitate între Academia de Stiinte a Moldovei si Consiliul National pentru Cercetare din Italia (CNCI)”, Centrul Proiecte Internaţionale al AȘM anunţă cel de-al treilea concurs de proiecte bilaterale pentru anii 2015-2016 cu Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI). Concursul este anunțat în baza Programului de cooperare a Acordului de cooperare ştiinţifică dintre Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI) şi Academia de Științe a Moldovei (AŞM), semnat la 23 iunie 2010. Scopul Concursului este de a promova şi sprijini cooperarea ştiinţifică şi mobilitatea cercetătorilor din Republica Moldova şi din Italia în domeniile de cercetare şi dezvoltare de interes comun pentru ambele părţi. (Apelul de concurs a proiectelor de cercetare, vizînd mobilitatea).

Direcțiile strategice:

  1. Materiale, tehnologii și produse inovative.
  2. Eficiență energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie.
  3. Sănătate și biomedicină.
  4. Biotehnologie.
  5. Patrimoniul național și dezvoltarea societății.

Luînd în consideraţie faptul, că Republica Moldova, începînd cu 1 ianuarie 2012, este ţară asociată la Programul-Cadru 7 şi este în proces de negociere pentru asocierea la Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT 2020 (H2020), prioritatățile de bază pentru participarea la Concurs sînt următoarele:

  • demonstrarea participării în Programul Cadru 7 și Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene;
  • consolidarea eforturilor pentru elaborarea, pe durata implementării proiectelor comune de cercetare pentru mobilitate, a unor proiecte ştiinţifice pentru participarea la concursurile anunţate de Programul ORIZONT 2020.

Data-limită de înaintare a propunerilor este 30 septembrie 2014.

Versiunea electonică a propunerii trebuie depusa prin sistemul electronic “Expert-online” la adresa: www.expert.asm.md. În sistem se completează Propunerea de proiect în limba de stat, la care se anexează versiunea electronică a proiectului (in format  PDF).
Telefon de contact: 022 289842, 022 289851.

Propunerile pe suport de hirtie urmează a fi prezentate la adresa:
Centrul Proiecte Internaţionale
Str. Ştefan cel Mare 1, biroul 433
Tel: 022 274534

Atentie!
Linkul instituțiilor din Italia, eligibile pentru acest concurs: http://www.cnr.it/istituti/Istituti.html