Проекты и гранты


Concurs cu privire la selectarea proiectelor privind crearea unui Incubator de Inovare în mun. Chişinău, în spaţiile şi pe teritoriul ICS „Eliri” SA.

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic anunţă concurs cu privire la selectarea proiectelor privind crearea unui Incubator de Inovare în mun. Chişinău, în spaţiile şi pe teritoriul ICS „Eliri” SA.

La cererea de participare la concursul de selectare a administratorului, solicitantul statutului de administrator al incubatorului de inovare trebuie să anexeze:
a) declaraţie privind intenţia de a administra incubatorul de inovare şi de a oferi asistenţă rezidenţilor;
b) actul de constituire şi/sau statutul său;
c) informaţie despre numărul mediu scriptic de personal din anul anterior;
d) descrierea infrastructurii (sedii, încăperi şi alte imobile, echipamente de birou, calculatoare) necesare serviciilor, asigurarea publicităţii locale a programului în perioada de iniţiere a activităţii incubatorului de inovare;
e) certificat care confirmă lipsa de restanţe la bugetul public naţional.
f) proiectul privind organizarea şi funcţionarea incubatorului de inovare, care se va elabora în corespundere cu prevederile HG nr. 714 din 12.09.2013, pct. 68, lit. b).

Selectarea administratorului se va efectua după următoarele criterii generale:
a) să fie rezident al Republicii Moldova;
b) să nu se afle în stare de faliment ori de lichidare;
c) să posede personal calificat, cu experienţă în managementul afacerilor;
d) să prezinte un plan de dezvoltare a incubatorului de inovare.

În cazul în care concursul va fi câştigat de unul dintre solicitanţi, activitate principală a acestuia va fi administrarea incubatorului de inovare şi/sau administrarea fiduciară, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Termenul de prezentare a documentelor: 20.04.2014.

Caietul de sarcini, formularul cererii, criteriile suplimentare şi formularul proiectului sunt disponibile pe pagina oficială a Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: www.aitt.md

Documentele se vor prezenta la adresa: mun.Chişinău, str.Mioriţa,5, oficiu 405.

Informaţii la tel.: 88-25-63; [email protected]