Проекты и гранты


Concurs „Inventia anului 2006”

În scopul stimulării activităţii inovative Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală organizează Concursul anual cu genericul „Invenţia anului”. La ediţia din acest an a concursului se admit invenţiile şi modelele de utilitate, protecţia legală a cărora a fost obţinută în perioada de 2 ianuarie - 31 decembrie 2006.

Concursul se desfăşoară la următoarele 3 nominalizări: „Invenţia anului”, „Invenţia anului creată de un tînăr inovator” (pînă la 35 de ani), „Modelul de utilitate al anului”.

În conformitate cu condiţiile concursului doritorii de a participa la această competiţie intelectuală depun cerere conform formularelor anexate la Regulament. Cererea se prezintă cu următoarele documente: a) copia titlului de protecţie; b) acte ce confirmă implementarea invenţiei/modelului de utilitate; extras/copia contractului de licenţă sau cesiune; d) documente doveditoare privind menţionarea la expoziţii naţionale şi internaţionale a invenţiilor şi/sau a modelelor de utilitate, alte acte la discreţia inventatorului. La nominalizarea „Invenţia anului creată de un tînăr inovator” pretendentul va depune, de asemenea, copia buletinului de identitate.

Condiţiile de participare la acest concurs sînt publicate pe pagina Internet AGEPI – www.agepi.md, la compartimentul „Concursuri”. Cererile se prezintă la Comitetul organizatoric pînă la 15 martie 2007 pe adresa: str. Andrei Doga 24/1, MD-2024, mun. Chişinău, biroul 520, telefon de contact 400-591.

Serviciul de presă al A.Ş.M.