Hotărâri


Hotărârea Guvernului nr. 282 pentru aprobarea Regulamentului privind instruirea în domeniul protecţiei civile

Hotărâre cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat nr.47 din 12.01.2007//Monitorul Oficial 10-13/62,

Hotărâre cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice nr. 381 din 13.04.2006//Monitorul Oficial 66-69/431, 28.04.2006

Hotărâre cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării nr. 1326 din 14.12.2005//Monitorul Oficial 168-171/1406, 16.12.2005

Hotărâre cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării nr. 99

Hotărârea Guvernului N 1340 din 04.12.2001 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a RM

Hotărâre HGO0249/1996 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formaţiunile nemilitarizate ale protecţiei civile

Hotărârea Guvernului Nr.347 din 25.03.2003 cu privire la modul de acumulare şi schimb de informaţii în domeniul protecţiei populaţiei şi a teritoriului în condiţii de situaţii excepţionale

Hotărâre Nr. 632 adoptat:04. 07. 2000 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului material sinistraţilor în urma calaamităţilor naturale din Republica Moldova, provocate