Hotărârile Parlamentului


Hotărâre cu privire la aprobarea Direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2010 nr. 160 din 21.07.2005//Monitorul Oficial 104-106/503, 05.08.2005

Hotărâre pentru aprobarea Listei direcţiilor prioritare de cercetare- dezvoltare pe anii 2003-2010, finanţate din bugetul de stat nr. 401 din 24.10.2002//Monitorul Oficial 149-150/1163, 07.11.200

Hotărâre pentru aprobarea Listei domeniilor şi direcţiilor prioritare de cercetare-dezvoltare pe anul 1999 nr. 284 din 17.02.99//Monitorul Oficial 22-23/101, 04.03.1999

Hotărâre cu privire la aprobarea Concepţiei asupra reformei sferei cercetare-dezvoltare nr. 115 din 29.07.98//Monitorul Oficial 81-83/549, 03.09.1998

Hotărâre nr. 88-XIII din 28.04.94 pentru ratificarea Convenţiei ţărilor riverane Mării Negre privind colaborarea în domeniul culturii, educaţiei, ştiinţei şi informaţiei

Hotărâre pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte