Secţia Ştiinţe ale Vieţii

Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anii 2017-2018


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 Terafix SRLElaborarea biotehnologiilor inovative privind obținerea din pene de pasăre a adaosurilor proteice noi pentru optimizarea și modernizarea sistemului de creştere a animalelor și păsărilor de fe   Descarcă Dr. hab. CAISÎN Larisa Aviz 1
 
2 220 TImplementarea tehnologiei inovative de cultivare şi valorificare a unor culturi furajere netradiţionale   Descarcă Dr. TELEUŢĂ AlexandruGrădina Botanica (Institut) Aviz 1
 
3 217 TImplementarea tehnologiei de producere a snack-urilor prin metode inovative de prelucrare   Descarcă IUŞAN Larisa Aviz 1
 
4 218 TElaborarea și implementarea tehnologiei de producere a vinurilor roșii seci cu concentrații avansate de substanțe biologic active   Descarcă Dr. hab. Nicolae TARANInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare Aviz 1
 
5 17.80015.5007.213TInstrumente informatice inteligente de cuantificare şi evaluare a hepatopatiilor difuze în baza măsurărilor non-invazive şi investigaţiilor de laborator (3ICEHD)    Descarcă Dr. SECRIERU IulianInstitutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" Aviz 1