Secţia Ştiinţe ale Vieţii

Proiecte din cadrul programelor bilaterale și multilaterale
Inițiative comune de cercetare-dezvoltare STCU, 2017-2019


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 17.80013. 5107.12/6233STCUElaborarea și aplicarea procedeelor agroecologice în gestionarea durabilă a insectelor dăunătoare pentru producerea tomatelor sănătoase (17.80013. 5107.12/6233STCU)   Descarcă Acad. Ion ToderașInstitutul de Zoologie Aviz 1
 
2 17.80013. 5107.11/6225STCUMonitoringul molecular al celor mai importante boli fungice şi bacteriene în livezile de meri din Moldova   Descarcă Dr. Lidia TumanovaInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor Aviz 1