Secţia Ştiinţe ale Vieţii

Proiecte din cadrul programelor bilaterale și multilaterale
Proiecte din cadrul programului de colaborare multilaterală "Water works 2014 JPI ERA - NET Cofund"


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 16.820.5107.01/Water Works 2014Improving drought and flood early warning, forecasting and mitigation using real time hidroclimatic indicators Water Works 2014, JPI ERA-NET Cofund    Dr. hab. Boincean BorisInstitutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia" Aviz 1