Secţia Ştiinţe ale Vieţii

Proiecte din cadrul programelor bilaterale și multilaterale
Proiecte comune de cercetare între Academia de Știință a Moldovei și Ucraina 2017-2018


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 17.80013.5007.05/UaGrupele economic importante de himenoptere parazitare (Hymenoptera) și gazdele lor în bazinul Nistrului Mijlociu.   Descarcă Dr. Calestru LiviaInstitutul de Zoologie Aviz 1
 
2 17.80013.5107.08/ UaDiagnosticul maladiilor rădăcinii grâului.   Descarcă Dr. Deaghileva AngelaInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor Aviz 1
 
3 17.80013.5107.09/UaLegitățile agrogeochimice de migrare și acumulare a metalelor grele în solurile aluviale irigate din lunca Nistrului și Niprului.   Descarcă Dr. Leah TamaraInstitutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo” Aviz 1