Secţia Ştiinţe ale Vieţii

Proiecte din cadrul programelor pentru tineri cercetători pentru anii 2017-2018


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 17.80012.02.04FCercetarea vegetației halofile din luncile râurilor din stînga Prutului de mijloc (r. Ungheni și Fălești) cu scop de evidențiere a unor suprafețe valoroase pentru instituirea a noi arii natura   Descarcă Dr. Titica GhenadieGrădina Botanica (Institut) Aviz 1
 
2 17.80012.02.27FInvestigarea influenței radiației electromagnetice asupra proceselor biomoleculare în domeniul undelor terahertz și milimetrice   Descarcă Dr. Ciobanu NelluUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
3 17.80012.02.16FDiversitatea helmintofaunei amphibienilor din complexul Pelophylax esculenta (AMPHIBIA) și rolul acestora ca bioindicatori ai ecosistemelor acvatice din Republica Moldova   Descarcă Dr. Gherasim ElenaInstitutul de Zoologie Aviz 1
 
4 17.80012.04.33FEvaluarea spectrului aminoacizilor și a profilului mutațional-genetic în genele metabolismului Homocisteinei la copiii cu obezitate   Descarcă Dr. Samohvalov ElenaIMSP Institutul Mamei şi Copilului Aviz 1
 
5 17.80012.04.26FNoi substanţe medicamentoase de perspectivă   Descarcă Dr. Corețchi IanoșUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
6 17.80012.51.23AProdus inovativ din lapte de capră cu proprietăţi biologice sporite   Descarcă Dr. Popovici CristinaInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare Aviz 1
 
7 17.80012.51.10AConservanţi naturali de origine cianobacteriană pentru păstrarea microorganismelor   Descarcă Dr. Batîr LudmilaInstitutul de Microbiologie şi Biotehnologie Aviz 1