Secţia Ştiinţe ale Vieţii

Proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă (instituționale) pentru anii 2015-2018
16.02 și 50.07 Materiale, tehnologii și produse inovative


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 15.817.02.25FStructura şi funcţionarea epibiozelor în hidroecosistemele naturale şi antropizate în vederea elaborării măsurilor de diminuare a prejudiciului socio- economic   Descarcă Dr. Rusu VadimUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
2 15.817.02.36AImplementarea tehnologiilor de biologizare şi ecologizare a proceselor pedofuncţionale în condiţii de regim irigat şi neirigat prin utilizarea algelor azot fixatoare în calitate de Fertilizatori   Descarcă Dr. hab. Salaru VictorUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
3 15.817.02.40AStudiul acţiunii antropice asupra biodiversităţii, statusului fiziologic al populaţiei mun. Chişinău şi utilizarea rezultatelor în formarea competenţelor transdisciplinare în procesul educa�   Descarcă Dr. Moșanu-Șupac LoraUniversitatea de Stat din Tiraspol (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
4 15.817.02.11FStudiul diversității și structurii comunităților de vertebrate terestre în zona de ecoton și a habitatelor adiacente în contextul programului Natura 2000   Descarcă Dr. Munteanu AndreiInstitutul de Zoologie Aviz 1
 
5 15.817.02.12FDiversitatea, structura și funcționarea complexelor faunistice naturale și antropizate în contextul fortificării strategiei securității naționale a Republicii Moldova    Descarcă Acad. Toderaş IonInstitutul de Zoologie Aviz 1
 
6 15.817.02.27AStabilirea structurii, funcționării, toleranței comunităților de hidrobionți și dezvoltarea principiilor științifice ale managementului bioproductivității ecosistemelor acvatice   Descarcă Dr. hab. Zubcov ElenaInstitutul de Zoologie Aviz 1
 
7 15.817.02.13FCercetarea florei vasculare şi macromicobiotei Republicii Moldova şi teritoriilor limitrofe, evidenţierea componenţei taxonomice şi editarea monografiei „Flora Basarabiei”.   Descarcă dr. Veaceslav GhendovGrădina Botanica (Institut) Aviz 1
 
8 15.817.02.14 FCercetarea vegetaţiei forestiere şi de stepă pentru evidenţierea suprafeţelor valoroase şi elaborarea recomandărilor de extindere a Ariilor Naturale Protejate din Republica Moldova   Descarcă Dr.hab. Postolache GheorgheGrădina Botanica (Institut) Aviz 1
 
9 15.817.02.22AConservarea diversităţii specifice şi intraspecifice a plantelor lemnoase, implementarea celor mai valoroase în economia naţională   Descarcă Dr. Bucaţel VasileGrădina Botanica (Institut) Aviz 1
 
10 15.817.02.23AIntroducerea şi valorificarea speciilor de plante utile pentru economia naţională   Descarcă Dr. Teleuță AlexandruGrădina Botanica (Institut) Aviz 1
 
11 15.817.02.24ACercetarea,conservarea ex situ şi utilizarea genofondului de plante de teren protejat în Republica Moldova   Descarcă Dr. Ţîmbalî ValentinaGrădina Botanica (Institut) Aviz 1
 
12 15.817.02.25ACercetarea mecanismelor adaptive la plantele ornamentale în condiţii ex situ pentru conservarea, ameliorarea şi valorificarea lor în Republica Moldova   Descarcă Dr. Sîrbu TatianaGrădina Botanica (Institut) Aviz 1
 
13 15.817.02.26AFundamentarea ştiinţifică privind elaborarea tehnologiilor de înmulţire in vitro a speciilor valoroase, de interes economic pentru R. Moldova.   Descarcă Dr. Ciorchină NinaGrădina Botanica (Institut) Aviz 1
 
14 15.817.02.15FOrganizarea spațială a sistemelor teritoriale sub acțiunea factorilor naturali și antropici   Descarcă Dr. hab. Nedealcov MariaInstitutul de Ecologie şi Geografie Aviz 1
 
15 15.817.02.20AStudiul impactului activităților economice a Regiunii de dezvoltare economică Centru (bazinul r. Răut - arie pilot) în scopul protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării dur   Descarcă Dr. hab. Bulimaga ConstantinInstitutul de Ecologie şi Geografie Aviz 1
 
16 15.817.02.21AEvaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării și extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerințelor Directivelor UE   Descarcă Dr. Anatol TărîţăInstitutul de Ecologie şi Geografie Aviz 1