Secţia Ştiinţe ale Vieţii

Proiecte din cadrul programelor de stat pentru anii 2017-2018


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 17.00418.80.10AImplementarea metodelor de tratament terapeutic și endovascular în asistența de urgență a pacientului cu AVC ischemic   Descarcă Dr. Zota EremeiIMSP Institutul de Medicină Urgentă Aviz 1
 
2 17.00418.80.08AFactorii de risc pentru AVC specifici populaţiei Republicii Moldova, strategii de profilaxie primară şi secundară.   Descarcă Acad. Stanislav GroppaUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
3 17.00418.80.05AEvaluarea gradului de conștientizare a populației privind riscurile asociate cu AVC   Descarcă Dr. hab. Friptuleac GrigoreAgenţia Naţională pentru Sănătate Publică Aviz 1
 
4 17.00418.80.06APrevenirea Accidentelor Vasculare Cerebrale prin modelarea la populație a unui comportament favorabil sănătății.   Descarcă Dr. Hab. Friptuleac Grigore (interimar)Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică Aviz 1
 
5 17.00418.80.11AEvaluarea incidenței, prevalenței, factorilor de risc, cercetarea aspectelor clinice, neuroimagistice, neurofiziologice și de remediere neurotrofică a accidentelor vasculare cerebrale la copii.    Descarcă Dr. hab. Revenco NineliUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Aviz 1
 
6 17.00418.80.07AModelarea matematică a factorilor de risc și clusterizarea pacienților pentru managementul preventiv al AVC   Descarcă Dr. hab. Cojocaru SvetlanaInstitutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" Aviz 1