Hotârâri ale Prezidiului


Дата № документа Наименование административного документа Приложения
2019-11-25 161 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM Muzeului Național de Artă al Moldovei    Cкачать  
2019-11-06 158 Cu privire la rezultatele Concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2018    Cкачать  
2019-09-27 147 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, Iaşi, Academia Română    Cкачать  
2019-09-27 146 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei dr. în ştiinţe biologice Olga JURMINSKAIA    Cкачать  
2019-09-27 145 Cu privire la conferirea Diplomeide Recunoștință a AȘM dlui dr. în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător Igor ŞUBERNEŢKI    Cкачать  
2019-09-27 144 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AŞM dlui dr. hab. în ştiinţe biologice, prof. univ. Marin USATÎI    Cкачать  
2019-09-27 143 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AŞM dnei dr. în ştiinţe biologice, conf. univ. Maria MELNIC     Cкачать  
2019-09-27 142 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AŞM dlui dr. în ştiinţe biologice, prof. univ. Andrei MUNTEANU    Cкачать  
2019-09-27 140 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM Institutului de Chimie al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării    Cкачать  
2019-09-27 139 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”    Cкачать  
2019-09-13 137 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei dr. în economie Svetlana ZAHAROV    Cкачать  
2019-09-13 136 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dnei dr. în economie Alina IAMIOGLO     Cкачать  
2019-09-13 135 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AŞM dnei Tatiana GUTIUM    Cкачать  
2019-09-13 134 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dlui dr. în economie, conf. cerc. Anatolii ROJCO     Cкачать  
2019-09-13 133 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AŞM dnei dr. hab. în filologie, prof. univ. Iraida CONDREA    Cкачать  
2019-09-13 132 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dnei Aliona GRATI, dr. hab. în filologie    Cкачать  
2019-09-13 131 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dlui dr. în pedagogie, conf. univ. Alexandru VATAVU    Cкачать  
2019-09-13 130 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AŞM dnei dr. în studiul artelor Ana SIMAC     Cкачать  
2019-09-13 129 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoştinţă a AȘM dlui Ion POPA-PĂDURE, Preşedinte al Fundației Cultural-Editoriale „Draghiștea”    Cкачать  
2019-09-13 128 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui dr. hab. în chimie Ion BULHAC    Cкачать  
2019-09-13 127 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui dr. hab. în chimie Vasile RUSU     Cкачать  
2019-09-13 126 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui dr. hab. în chimie Mihail CIOBANU    Cкачать  
2019-09-13 125 Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dlui Oleg RADUL    Cкачать  
2019-09-13 124 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei dr. în chimie Vera ZUBAREVA     Cкачать  
2019-09-13 123 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui dr. în chimie Alexei MAFTULEAC    Cкачать  
2019-09-13 122 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui dr. în chimie Ion DRAGALIN    Cкачать  
2019-09-13 121 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei dr. în chimie Eugenia STÎNGACI    Cкачать  
2019-09-13 120 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei dr. în chimie Caleria CUCICOVA    Cкачать  
2019-09-13 119 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Nicanor SOLCAN, Preşedinte al Societăţii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor    Cкачать  
2019-09-13 118 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui dr. în științe agricole Vladimir FILIPCIUC    Cкачать  
2019-09-13 117 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu-Spătarul” a AȘM dlui dr. hab. în ştiinţe agricole Vadim CERBARI    Cкачать  
2019-09-13 116 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui dr. hab., prof. univ. Alexei Cașu    Cкачать  
2019-09-13 115 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui dr. în științe fizico-matematice, conf. univ. Grigore Secrieru     Cкачать  
2019-09-13 114 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui dr. hab., prof. univ. Alexandru Șubă    Cкачать  
2019-09-13 113 Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM Institutului de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”    Cкачать  
2019-09-13 112 Cu privire la conferirea Diplomei "Meritul academic" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești”    Cкачать  
2019-09-13 108 Cu privire la conferirea Diplomei de Știinţe a Moldovei „Meritul Academic” dr. Radu-Ştefan VERGATTI, profesor universitar, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, România, membru titu    Cкачать  
2019-09-13 107 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM „Meritul Academic” doamnei Larisa SVETLICINÎI, cercetător științific    Cкачать  
2019-09-13 106 Cu privire la conferirea Diplomei de recunoștință a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dlui Veaceslav KULCIŢKI, dr. hab. în chimie    Cкачать  
2019-09-13 105 Cu privire la conferirea Medaliei AȘM „Meritul Științific”, clasa a II-a, Dlui Victor GHICAVÎI, mem. cor., doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar    Cкачать  
2019-09-13 104 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Nicolae BUCUN, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar    Cкачать  
2019-08-13 99 Cu privire la anunțarea concursului pentru decernarea premiilor AȘM pentru anul 2018    Cкачать Приложения 1
 
2019-08-13 98 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2019-07-04 92 Cu privire la aprobarea listei personalului scriptic al Sesiunii a IV-a a Adunării Generale a AŞM din 12 iulie 2019     Cкачать Приложения 1
 
2019-07-01 91 Cu privire la convocarea Sesiunii a IV-a a Adunării Generale a AŞM din 12 iulie 2019    Cкачать Приложения 1
 
2019-06-20 90 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Igor RACU, dr. hab. în psihologie, profesor    Cкачать  
2019-06-20 89 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dnei Elena PRUS, dr. hab. în filologie, profesor    Cкачать  
2019-06-20 88 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Victor Moraru, membru corespondent al AŞM    Cкачать  
2019-06-20 87 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dnei Aurelia PERU-BALAN, dr. hab. în ştiinţe politice, profesor    Cкачать  
2019-06-20 85 Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Lidia TUMANOVA, doctor în chimie    Cкачать  
2019-06-20 84 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui Ion GUȚUL, dr. în științe fizico-matematice    Cкачать  
2019-06-20 83 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dnei Lidia GAVRILIȚĂ, dr. în biologie    Cкачать  
2019-06-20 82 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Valentin CELAC, dr. hab. în biologie    Cкачать  
2019-06-20 81 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Ivan BOUBĂTRÂN, dr. în științe agricole    Cкачать  
2019-06-20 80 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Nicolae BUJOREANU, dr. hab. în științe agricole    Cкачать  
2019-06-20 79 Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Vasile BOTNARI, dr. hab. în științe agricole    Cкачать  
2019-06-20 78 Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dlui Gheorghe NICOLAU, dr. hab. în medicină, prof. univ.    Cкачать  
2019-06-20 77 Cu privire la conferirea Medaliei „Meritul Ştiinţific”, clasa a II-a, a AȘM dlui acad. Vladimir ARNAUTOV     Cкачать  
2019-06-11 74 Cu privire la organizarea evenimentului de popularizare a științei Lecturi academice Fizica semiconductorilor şi energetica fotovoltaică susţinute de academicianul Alexei Simaşchevici    Cкачать  
2019-06-11 73 Cu privire la crearea Comisiei pentru elaborarea propunerilor de modificare şi completare a Codului pentru știință și inovare şi a Statutului Academiei de Ştiinţe a Moldovei     Cкачать  
2019-06-11 72 Cu privire la organizarea evenimentului Conferința națională cu participare internațională „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”    Cкачать  
2019-06-11 71 Cu privire la organizarea evenimentului de popularizare a științei Lecturi academice, susţinute de membrul corespondent Ion Dediu    Cкачать  
2019-06-04 70 Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 2019     Cкачать  
2019-06-04 69 Cu privire la aprobarea Planului calendaristic al evenimentelor preconizate de Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2019    Cкачать  
2019-05-23 68 Cu privire la conferirea „Diplomei de Onoare” a AȘM Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din orașul Cahul     Cкачать  
2019-05-23 67 Cu privire la transmiterea terenurilor proprietate publică a statului din administrarea AŞM în administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice    Cкачать Приложения 1
 
2019-05-15 66 Cu privire la includerea în componenţa Consiliului ANCD a doamnei dr. hab. Liliana Condraticova    Cкачать  
2019-05-15 64 Cu privire la conferirea Diplomei Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2019-05-15 63 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2019-05-15 62 Cu privire la conferirea Medaliei jubiliare     Cкачать  
2019-05-15 61 Cu privire la conferirea Diplomei de recunoştinţă a AȘM dnei dr. hab. Ludmila MALCOCI    Cкачать  
2019-05-15 60 Cu privire la conferirea Medaliei "Meritul Ştiinţific", clasa II a AȘM dlui dr. hab. Ion NICULIŢĂ    Cкачать  
2019-05-15 59 Cu privire la conferirea Medaliei "Nicolae Milescu Spătarul" dlui dr. hab. Mihai MAGDEI    Cкачать  
2019-05-15 58 Cu privire la conferirea Medaliei "Nicolae Milescu Spătarul" dnei dr. hab. Victoria BUCOV    Cкачать  
2019-05-15 57 Cu privire la conferirea Medaliei "Nicolae Milescu Spătarul" dnei dr. hab. Aculina ARÎCU    Cкачать  
2019-05-15 56 Cu privire la conferirea Medaliei "Nicolae Milescu Spătarul" dlui mem. cor. Ion DEDIU    Cкачать  
2019-05-15 55 Cu privire la conferirea Medaliei "Nicolae Milescu Spătarul" dlui acad. Andrei URSU    Cкачать  
2019-05-15 54 Cu privire la conferirea Medaliei "Nicolae Milescu Spătarul" dlui dr. hab. Fliur MACAEV     Cкачать  
2019-05-15 53 Cu privire la conferirea Medaliei "Nicolae Milescu Spătarul" dlui dr. Gheorghe NICOLAEV    Cкачать  
2019-05-15 52 Cu privire la modificarea Hotărârii Prezidiului AŞM nr. 42 din 18 decembrie 2018    Cкачать  
2019-05-15 51 Cu privire la modificarea Hotărârii Prezidiului AŞM nr. 23 din 17 septembrie 2018    Cкачать  
2019-05-02 50 Cu privire la conferirea Medaliei "Meritul Ştiinţific", clasa II a AȘM dlui acad. Gheorghe PALADI    Cкачать  
2019-04-18 49 Cu privire la aprobarea listei personalului scriptic al Sesiunii a III-a a Adunării Generale a AȘM din 23 aprilie 2019    Cкачать Приложения 1
 
2019-04-18 48 Cu privire la conferirea Medaliei "Nicolae Milescu Spătarul" dnei dr. hab. Aurelia HANGANU    Cкачать  
2019-04-18 47 Cu privire la conferirea diplomei "Meritul Academic" dnei dr. Valentina EŞANU    Cкачать  
2019-04-18 46 Cu privire la conferirea Medaliei "Nicolae Milescu Spătarul" dlui acad. Andrei EŞANU    Cкачать  
2019-04-15 45 Cu privire la conferirea Medaliei "Meritul Ştiinţific", gradul II, dlui acad. Alexandru ROŞCA    Cкачать  
2019-04-15 44 Cu privire la conferirea Medaliei "Dimitrie Cantemir" dlui dr. hab. Anatol PETRENCU    Cкачать  
2019-04-15 43 Cu privire la conferirea Medaliei "Nicolae Milescu Spătarul" dlui dr. Constantin CIUBOTARU    Cкачать  
2019-04-15 42 Cu privire la conferirea Medaliei "Nicolae Milescu Spătarul" dlui prof. Vladimir MOROZAN    Cкачать  
2019-04-15 41 Cu privire la convocarea Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2019-04-15 40 Cu privire la constituirea Consiliului Consultativ pe lângă Preşedintele AŞM    Cкачать  
2019-04-03 39 Cu privire la aprobarea listei personalului scriptic al Sesiunii a II-a a Adunării Generale a AŞM din 09 aprilie 2019     Cкачать  
2019-03-26 38 Cu privire la unele măsuri de organizare a activității Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2019-03-19 37 Cu privire la aprobarea regulamentelor de activitate ale Sectiilor aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Stiinte a Moldovei    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
Приложения 3
Приложения 4
 
2019-03-19 36 Cu privire la convocarea și aprobarea proiectului de agendă a Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2019-03-14 35 Cu privire la conferirea Diplomei AŞM dnei Raisa OSADCI    Cкачать  
2019-03-14 34 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dnei dr. Svetlana PROCOP    Cкачать  
2019-03-14 33 Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AŞM dlui Vitalie BOIAN    Cкачать  
2019-03-14 32 Cu privire la conferirea Medaliei "Nicolae Milescu Spătarul" a AŞM dlui acad. Gheorghe GHIDIRIM     Cкачать  
2019-03-14 31 Cu privire la conferirea Medaliei "Nicolae Milescu Spătarul" a AŞM dlui dr. hab. Valentin DERGACIOV     Cкачать  
2019-03-14 30 Cu privire la conferirea Medaliei "Nicolae Milescu Spătarul" a AŞM dnei dr. hab. Elena ARAMĂ     Cкачать  
2019-03-14 29 Cu privire la conferirea Medaliei "Dimitrie Cantemir" a AŞM dlui dr. hab. Veaceslav MOŞIN     Cкачать  
2019-03-14 28 Cu privire la conferirea Medaliei "Dimitrie Cantemir" a AŞM dlui dr. hab. Victor VOVC    Cкачать  
2019-03-14 27 Cu privire la transmiterea fondului locativ al AŞM din şos. Hânceşti, 57A (blocurile A, Б, B, K) Asociaţiei de coproprietari în condominiu ACC nr. 55/386     Cкачать  
2019-03-14 26 Cu privire la aprobarea Fişei de evaluare a rezultatelor ştiinţifice privind implementarea proiectului de cercetare şi inovare    Cкачать  
2019-03-14 25 Cu privire la aprobarea proiectului Regulamentului Prezidiului Academiei de Stiinţe a Moldovei    Cкачать  
2019-02-22 23 Cu privire la aprobarea Comisiei de organizare a alegerilor Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2019-02-22 22 Cu privire la desemnarea membrilor în Comisia de alegere a Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2019-02-12 21 Cu privire la conferirea medaliei "Meritul Ştiinţific", gradul II, a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dlui academician Gheorghe ŢÎBÎRNĂ    Cкачать  
2019-02-07 20 Cu privire la exercitarea interimatului funcţiei de Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2019-02-07 19 Cu privire la concursul pentru alegerea Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2019-02-05 18 Cu privire la conferirea distincţiei "Diploma de Recunoştinţă" a AŞM, dnei Larisa DAVÎDOV     Cкачать  
2019-02-05 17 Cu privire la conferirea medaliei "Meritul Ştiinţific" gradul II a AŞM dnei dr. hab. Maria PALISTRANT    Cкачать  
2019-02-05 16 Cu privire la conferirea medaliei "Meritul Ştiinţific" gradul II a AŞM dlui acad. Gheorghe MIŞCOI     Cкачать  
2019-02-05 15 Cu privire la conferirea medaliei "Nicolae Milescu Spătaru" a AŞM dlui mem. cor. Nicolae VULPE    Cкачать  
2019-02-05 14 Cu privire la conferirea distincţiei     Cкачать  
2019-02-05 13 Cu privire la conferirea medaliei "Dmitrie Cantemir" a AŞM dlui dr. hab. Dormidont ŞERBAN     Cкачать  
2019-02-05 12 Cu privire la conferirea medaliei "Meritul Ştiinţific" gradul II a AŞM dnei dr. hab. Sofia CLOCHIŞNER     Cкачать  
2019-02-05 11 Cu privire la conferirea medaliei "Meritul Ştiinţific" gradul II a AŞM dlui academician Iurii REABUHIN     Cкачать  
2019-01-28 9 Cu privire la conferirea medaliei "Nicolae Milescu Spătaru"a AŞM dlui dr. Valentin BURLACU    Cкачать  
2019-01-28 8 Cu privire la conferirea medaliei "Dmitrie Cantemir"a AŞM dnei dr. hab. Angela SAVIN     Cкачать  
2019-01-28 7 Cu privire la aprobarea structurii Raportului privind activitatea AȘM pentru anul 2018    Cкачать Приложения 1
 
2019-01-28 10 Cu privire la conferirea medaliei "Nicolae Milescu Spătaru"a AŞM dnei dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC    Cкачать  
2019-01-14 6 Cu privire la conferirea medaliei "Nicolae Milescu Spătaru"a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2019-01-14 5 Cu privire la Regulamentul-cadru pentru stabilirea sporului pentru performanță personalului administrativ al Prezidiului, secțiilor de științe și filialelor Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2019-01-14 4 Cu privire la aprobarea bugetului Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2019    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2019-01-14 3 Cu privire la convocarea Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei     Cкачать  
2019-01-14 2 Cu privire la aprobarea structurii Raportului asupra stării științei pe anul 2018    Cкачать Приложения 1
 
2019-01-14 1 Cu privire la aprobarea Formei de raportare a membrilor titulari și corespondenți ai AȘM    Cкачать Приложения 1
 
2018-12-18 42 Cu privire la aprobarea structurii Serviciului de deservire şi mentenanţă pentru anul 2019    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2018-12-04 41 Cu privire la gestionarea bunurilor materiale ale Academiei de Științe a Moldovei    Cкачать  
2018-12-04 40 Cu privire la elaborarea proiectului Regulamentului-cadru al Secţiei de Ştiinţe a AŞM    Cкачать  
2018-11-28 39 Cu privire la conferirea medaliei "Nicolae Milescu Spătaru"a Academiei de Ştiinţe a Moldovei     Cкачать  
2018-11-28 38 Cu privire la modificarea Hotărârii Prezidiului nr. 23 din 17.09.2018    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2018-11-28 37 Cu privire la stabilirea premiilor lunare pentru conducătorii şi colaboratorii secţiilor de ştiinţe şi Filialei Bălţi a AŞM, pentru luna noiembrie 2018    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2018-11-05 36 Cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa dlui Nicolae Botgros    Cкачать  
2018-11-01 35 Cu privire la conferirea distincţiei "Diploma de Onoare"a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dlui Vitalie Botnaru    Cкачать  
2018-11-01 34 Cu privire la conferirea medaliei "Dmitrie Cantemir"a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dlui Anar    Cкачать  
2018-11-01 33 Cu privire la conferirea medaliei jubiliare "70 ani"a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dlui Ion Cuzuioc    Cкачать  
2018-11-01 32 Cu privire la conferirea medaliei "Nicolae Milescu Spătaru"a Academiei de Ştiinţe a Moldovei     Cкачать  
2018-11-01 31 Cu privire la rezultatele Concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2017    Cкачать Приложения 1
 
2018-10-29 30 Cu privire la stabilirea premiilor lunare pentru conducătorii şi colaboratorii secţiilor de ştiinţe şi Filialei Bălţi a AŞM, pentru luna octombrie 2018    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2018-10-10 29 Cu privire la conferirea medaliei „Meritul Ştiinţific", gradul II, a AŞM dlui academician Vasile MICU    Cкачать  
2018-10-10 28b Cu privire la avizarea planului de învăţământ la specialitatea 0232.1 Limba şi literatura română propus de Universitatea de Stat "Dmitrie Cantemir"    Cкачать Приложения 1
 
2018-10-10 28a Cu privrire la avizarea planului de învăţământ la specialitatea 0321.2 Comunicare şi relaţii publice propus de Universitatea de Stat "Dmitrie Cantemir"    Cкачать Приложения 1
 
2018-10-08 28 Cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 26 din 08.10.2018    Cкачать  
2018-10-08 27 Cu privire la aprobarea criteriilor de evaluare a rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare    Cкачать Приложения 1
 
2018-10-08 26 Cu privire la determinarea domeniilor (profilurile științifice, specialitățile) pentru Concursul de alegere a cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Ac    Cкачать Приложения 1
 
2018-10-01 25b Cu privire la conferirea medaliei "Dmitrie Cantemir"a Academiei de Ştiinţe a Moldovei     Cкачать  
2018-10-01 25a Cu privire la conferirea medaliei "Nicolae Milescu Spătaru"a Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2018-10-01 25 Cu privire la aprobarea propunerilor de buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020-2021 ale Academiei de Științe a Moldovei     Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2018-09-24 24 Cu privire la stabilirea premiilor lunare pentru conducătorii şi colaboratorii secţiilor de ştiinţe şi Filialei Bălţi a AŞM, pentru luna septembrie 2018    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2018-09-17 23 Cu privire la aprobarea structurii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, organigramei şi efectivului-limită de personal ale AŞM    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2018-08-20 19 Cu privire la stabilirea premiilor lunare pentru conducătorii şi colaboratorii secţiilor de ştiinţe şi Filialei Bălţi a AŞM, pentru luna august 2018    Cкачать  
2018-08-06 18 Cu privire la anunţarea concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2017    Cкачать  
2018-07-25 17 Privind Regulamentul cu privire la decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать Приложения 1
 
2018-07-25 16 Cu privire la aprobarea distincţiilor şi diplomelor Academiei de Ştiinţe a Moldovei    Cкачать  
2018-07-25 12 Cu privire la stabilirea premiilor lunare pentru conducătorii şi colaboratorii secţiilor de ştiinţe şi Filialei Bălţi a AŞM, pentru luna iulie 2018    Cкачать Приложения 1
 
2018-07-02 11 Cu privire la stabilirea premiilor lunare pentru conducătorii şi colaboratorii secţiilor de ştiinţe şi Filialei Bălţi a AŞM, pentru luna iunie 2018    Cкачать Приложения 1
 
2018-06-06 9 Cu privire la stabilirea premiilor lunare pentru conducătorii şi colaboratorii secţiilor de ştiinţe şi Filialei Bălţi a AŞM, pentru luna mai 2018    Cкачать Приложения 1
 
2018-06-06 8 Cu privire la conferirea diplomei „Meritul Academic” a AŞM    Cкачать  
2018-06-06 7 Cu privire la conferirea medaliei „Nicolae Milescu Spătaru” a AŞM    Cкачать  
2018-06-06 6 Cu privire la conferirea medaliei "Dmitrie Cantemir" a AŞM     Cкачать  
2018-06-06 5 Cu privire la conferirea medaliei "Dmitrie Cantemir" a AŞM     Cкачать  
2018-06-06 4 Cu privire la conferirea medaliei "Meritul Ştiinţific", gradul II, a AŞM    Cкачать  
2018-06-06 10 Cu privire la conferirea medaliei "Nicolae Milescu Spătaru" a AŞM dlui dr. Ionel Andriescu    Cкачать  
2018-05-02 3 Cu privire la stabilirea premiilor lunare pentru conducătorii şi colaboratorii secţiilor de ştiinţe şi Filialei Bălţi a AŞM, pentru luna aprilie 2018    Cкачать Приложения 1
Приложения 2
 
2018-04-23 2 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind realizarea schimbului echivalent între cercetătorii din Republica Moldova şi Romania    Cкачать Приложения 1
 
2018-04-02 1 Cu privire la stabilirea premiilor lunare pentru conducătorii şi colaboratorii secţiilor de ştiinţe şi Filialei Bălţi a AŞM, pentru luna martie 2018    Cкачать Приложения 1
Приложения 2